Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Generacjamlodych.pl​

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy paragraf określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma KIKU Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246, 03-749 Warszawa, NIP: 1132958829   REGON: 369037520    KRS:  0000710276, reprezentowana przez Tomasza Sowińskiego, adres e-mail: kontakt@generacjamlodych.pl
 3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz
 4. Użytkownik, korzystając z usług dostępnych na Stronie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zbiory danych osobowych Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r.
 6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione innym podmiotom za wyłączną zgodą Użytkownika oraz w przypadku, gdy jest to wymagane i niezbędne w celu realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie, tj.:
  1. prowadzenia Konta Użytkownika,
  2. udzielania dostępu do usług w ramach Strony i rozwiązań rekomendowanych przez autorów Strony. Rozwiązania rekomendowane, jeśli są rozwiązaniami zewnętrznymi, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności z racji, że są prowadzone przez inne podmioty.
  3. umożliwienia komunikowania się z członkami zespołu generacjamlodych.pl w celu otrzymywania informacji i wsparcia w zakresie poruszanej tematyki przez stronę generacjamlodych.pl.
 2. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. nazwę Użytkownika;
  2. imię i nazwisko oraz nr telefonu, jeśli użytkownik dokonuje rejestracji na wydarzenie, choć do korzystania z usług na samej stronie podanie tych danych nie jest niezbędne;
  3. adres poczty elektronicznej (e-mail);
  4. swój identyfikator Id JNS oraz identyfikator Id JNS Osoby Polecającej, która zarekomendowała tę stronę Użytkownikowi;
  5. adres IP urządzenia telekomunikacyjnego, z którego łączy się Użytkownik.
  6. inne dane, jeśli Użytkownik takowe dobrowolnie poda, które mogą być pomocne w określeniu potrzeb Użytkownika na konkretne rozwiązania, które potencjalnie może dostarczyć, bądź na które może skierować Użytkownika autor Strony.
 3. UWAGA: Jeśli użytkownik wysyła swoje zapytanie przez specjalny formularz kontaktowy do innego użytkownika systemu generacjamlodych.pl, czyli na inny adres e-mail, niż adres z domeny generacjamlodych.pl, wysyła swoje zapytanie w charakterze osobistym, prywatnym do swojego znajomego i niniejsze przetwarzanie jego danych w systemie generacjamlodych.pl ograniczone jest w takiej sytuacji jedynie do przesłania formularza kontaktowego do takiej osoby prywatnej, podlega niniejszej polityce prywatności jedynie w tym zakresie, dotyczącym przekierowania danych z formularza. Dane przekazane poprzez taki formularz przekierowujący trafiają do jego adresata, który jest zarejestrowany wcześniej w systemie generacjamlodych.pl jako Współpracownik, natomiast mają w tym momencie charakter prywatnej korespondencji pomiędzy osobami prywatnymi i nie podlegają Polityce Prywatności Strony generacjamlodych.pl.
 4. Wypełniając formularz zgłoszenia lub rejestracji do usługi lub na wydarzenie, jeśli w formularzu istnieją pola do wyboru, Użytkownik wyraża zgodę na profilowanie swoich danych osobowych. Oznacza to zgodę na dostosowanie otrzymywanej usługi bądź zamówionych informacji do swoich potrzeb określonych dzięki zaznaczeniu konkretnych pól wyboru. Zależy nam na tym, aby Użytkownik otrzymywał od nas jedynie interesujące go informacje, które w najlepszy, wg naszej wiedzy, sposób będą w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Dzięki profilowaniu Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i treści Strony specjalnie dla niego przygotowanej i mogącej służyć jego potrzebom.
 5. Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie treści umieszczone na Stronie będą dostępne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownicy zostaną podzieleni na grupy: Subskrybent, Współpracownik, Instruktor TUTOR, Autor, Redaktor, Administrator, którzy co do zasady będą mieli rożne poziomy dostępu do treści Strony oraz do Panelu Administracyjnego.
 6. Administrator oświadcza, że naczelną zasadą jest to, że podane przez Użytkownika dane nie są przekazywane zewnętrznym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawnie w Rozporządzeniu (RODO).
 7. Czas przetwarzania tych danych jest nieokreślony, czyli Administrator może je przetwarzać w zakresie i w celu podanym w niniejszym Regulaminie do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika.
 8. Użytkownik oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

§2 Polityka plików „Cookies”

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się ze Stroną. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki Cookies stosowane przez Administratora nie zbierają danych osobowych Użytkownika.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Strony dla potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Użytkownika w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze Strony lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
 4. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony.

§3 Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej: kontakt@generacjamlodych.pl.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.